Všeobecné projekty

Všeobecné projekty:technické služby, technický rozvoj, technické konzultácie, technická výmena, prenos technológií a popularizácia technológií; Výroba ložísk, ozubených kolies a prevodových dielov; Predaj ložísk, prevodov a komponentov prevodovky; Výroba ložísk; Vysokorýchlostný presný predaj vysokovýkonných ložísk; Predaj ložísk; Výroba hardvérových výrobkov; Výroba výrobkov z ložiskovej ocele; Výroba výrobkov z kovania a práškovej metalurgie; Výroba vysokorýchlostných železničných zariadení a príslušenstva; Predaj výkovkov a výrobkov z práškovej metalurgie; Predaj vysokorýchlostných železničných zariadení a príslušenstva; Výroba priemyselných robotov; Výskum a vývoj automobilových súčiastok (okrem projektov podliehajúcich schváleniu podľa zákona, samostatne vykonávať podnikateľskú činnosť podľa zákona s oprávnením na podnikanie).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)