Základné znalosti o ložisku

Viete, čo sú to mechanické časti ložísk? Nazývajú sa „potravou strojárskeho priemyslu“ a sú široko používané v rôznych dôležitých častiach strojov. Pretože tieto dôležité časti pracujú na neviditeľnom mieste, neprofesionáli im zvyčajne nerozumejú. Mnoho nemechanických odborníkov nevie, čo sú ložiská.

Čo je to ložisko?

Orientácia je časť, ktorá pomáha rotovať objekt, známa v japončine ako jikuke. Ako už z názvu vyplýva, ložisko je časť, ktorá podopiera rotujúci „hriadeľ“ v stroji.

Medzi stroje, ktoré používajú ložiská, patria automobily, lietadlá, generátory atď. Ložiská sa používajú aj v domácich spotrebičoch, ako sú chladničky, vysávače a klimatizácie.

V týchto strojoch ložiská podopierajú „hriadeľ“ namontovanými kolesami, ozubenými kolesami, turbínami, rotormi a inými časťami, ktoré mu umožňujú plynulé roztáčanie.

V dôsledku toho, že rôzne stroje používajú veľa rotujúcich „hriadeľov“, ložisko sa stalo podstatnými súčasťami, známymi ako „potravinársky priemysel“. Táto časť sa môže javiť ako nedôležitá, ale je dôležitá. Bez nej môžeme „ žiť normálny život.

Funkcia ložiska

Znížte trenie a zaistite stabilnejšiu rotáciu

Medzi rotujúcim „hriadeľom“ a rotujúcim nosným členom musí byť trenie. Medzi otočným „hriadeľom“ a otočnou nosnou časťou sa používajú ložiská.

Ložiská môžu znížiť trenie, zabezpečiť stabilnejšiu rotáciu a znížiť spotrebu energie. Toto je najväčšia funkcia ložiska.

Chráňte rotujúce podporné časti a udržujte rotačnú „os“ v správnej polohe

Medzi rotujúcim „hriadeľom“ a rotujúcou podpornou časťou je veľká sila. Ložisko zabráni poškodeniu rotujúceho nosného člena touto silou a udržuje rotujúci „hriadeľ“ v správnej polohe.

Práve kvôli týmto funkciám ložiska môžeme tento stroj dlho znovu používať.


Čas zverejnenia: 22. augusta 2020